Lintuatlas havainnoijat

Havainnojatilastoja yhdistyksittäin ei ole vielä saatavilla Lajitietokeskuksen rajapinnasta.
Tilastossa näytetään havainnoijat, joilla on vähintään 100 pesimävarmuusindeksillä varustettua havaintoa.

Koko Suomi
NimiKaikkiVarmaTodennäköinenMahdollinen
Heikki-Pekka Innala13305860182110624
Aleksi Lehikoinen98293965898844
Kim Kuntze92625196228121
Anonyymi883929321555752
Heidi Björklund805950319755581
Kari Puumalainen699142722459260
Pekka Majuri697258828963488
Jorma Pessa6946106529852896
Kalle Meller65783463925840
Aleksi Mikola6160701425948
Tuomas Seimola5968263618591473
Tapani Tapio5954128726372030
Joel Karvonen545544214643549
Aki Aintila5344965264722
Mikko Heikkinen46014508713280
Jari Laitasalo4587123904374
Risto Willamo4542129121801071
Jouni Kannonlahti406489016331541
Marko Ruti35355433478
Seppo Aro348314819761026
Markku Ukkonen34683673182783
Ismo Nieminen32238625981763
Antti Ruonakoski31223397332050
Sebastian Andrejeff30981011922805
Teppo Helo299810391171788
Joni Sundström29703054322233
Petri Saarinen28883115402037
Markku Saarinen28212821733806
Pertti Räsänen28029794901333
Kalevi Hirvonen27957551327713
Jaakko Mäki-Jaakkola27793557611663
Harri Hölttä27213734801868
Jarmo Martiskainen271435311101251
Mika Ilari Koskinen27065277171462
Pyry Laurikka2694341372523
Tapio Koskela26893102658
Peter Uppstu266570662529
Tero Toivanen26392402615
Johan Ekholm25792821481816
Ina Tirri255516332506
Eero Hietanen24668164041246
Tomi Hakkari24484335501465
Timo Perätie2393591512183
Markku Mikkola-Roos23163253091682
Janne Leppänen22876475971043
Tuomas Lankila22673235471397
Petri Sola221017112182
Julia Palorinne219654972045
Teppo Piira21833746411168
Tero Piikkilä21733107151148
Vesa Hyyryläinen21497751022352
Tomas Swahn209927132059
Aija Lehikoinen2071912231757
Heikki Piira20202495871184
Jukka Vilen19801093251546
Laura Bosco197225221925
Perttu Kujala1885120321733
Päivi Sirkiä18709531808
Juha Heino1810417935458
Janne Ylijoki180288948766
Petri Seppälä18013313501120
Marjatta Kurvinen17712535051013
Jukka Koivisto17613104501001
Aapo Sirén172455461623
Ilkka Kuvaja1718874601171
Jari Seppälä1694941841416
Juha Kylänpää16923322061154
Petri Ruostetoja1691474520697
Esko Gustafsson1671189491433
Ismo Nousiainen1656300128076
Sten Vikström16551742351246
Kristiina Ruostetoja1595446494655
Anette Simola1571234378959
Turo Tuomikoski1561193130068
Heikki Helle14701081081254
Minna Honkasaari14701651449
Pekka Vainikka1467191373903
Juho Tirkkonen14501231401187
Anna Haukka144023231394
Asko Suoranta1389230521107
Markus Piha1382407186789
Pekka Peltoniemi1364385313666
Sami Salonkoski13621951631004
Matti Häkkilä13591381341087
Markus Ahola1337201811055
Ahti Ihonen129882981118
Inari Nousiainen129532141249
Ari-Pekka Auvinen128919131257
Jukka Simula1281138177966
Kalle Hiekkanen1280268732280
Rami Lindroos1228284429515
Ilkka Hakala1226487565174
Iikka Heikkala1225378500347
Timo Tikka12021851179
Eelis Rissanen118767158962
Matti Sissonen11728511113
Jaakko Paju1159601153
Aili Jukarainen1159133130896
Jarmo Yliluoma1118224542352
Markku Jämsä1112280461371
Osmo Heikkala1050441386223
Niklas Paulaniemi10381101027
Martti Veuro103729671337
Eero Parkko1035737955
Arto Juvonen103551743187
Raimo Virkkala1031168205658
Pyry Herva1023201021
Tuomo Väänänen1006159982
Aapo Salmela10022218962
Roope Ruokonen99884363551
Jyrki Lukkari996104298594
Teijo Saari986100336550
Pirita Latja973130340503
Rita Hakola973720946
Hidden959946121
Ville Vasko9594250867
Kari Tornikoski94687161698
Jarmo Koistinen942191105646
Arvo Ohtonen92886263579
Minna Kaan916209419288
Kai Norrdahl8741614844
Marjukka Modig8662093753
Heljä Pylvänäinen839292391156
Meri Öhman832178236418
Jan Södersved83253109670
Janne Loisa82923322484
Pekka Heikkilä802222343237
Vilppu Välimäki795169770
Mika Asikainen7882511752
Nico Niemenmaa7798545649
Edward Kluen7753430711
Mika Jokikokko76725132610
Sami Virta758212331215
Päivi Silfsten75179219453
Paul Boijer7501014726
Saana Meski739227249263
Soile Mottisenkangas73673298365
Ville Vepsäläinen735312198225
Roni Väisänen731301322108
Kai Kankare727181198348
Mauri Leivo723342255126
Panu Kunttu71748237432
Ilpo Huolman71520713
Ville Suorsa69641224836
Philip Borg695107261327
Nadja Weisshaupt6917344574
Elmo Miettinen68465311308
Marjut Haaparanta67187470114
Vesa Heikkilä66814551310
Jari T Heikkinen667170196301
Heikki Tuohimaa660353172135
Esa Ervasti658149204305
Heikki Aarela65724533577
Jouko Sipari65210651
Panu Muhli627632589
Jukka Leskelä626240229157
Juha Pikkarainen615249141225
Heikki Eriksson6091622571
Niko Björkell59431590
Aki Mettinen593221570
Juho Leppänen591427560
Juho Kinnunen59060584
Renny Virta58757197333
Eini Räsänen575271136168
Tuomo Pihlaja56578196291
Juha Honkala55416274318
Aki Lahtinen553110207236
Pekka Rusanen545224196125
Otso Häärä539317519
Miika Alatalo53624189323
Mika Heikkala524151208165
Ilkka Vatanen5241694414
Eljas Peltomaa524135154235
Eira-Maija Savonen518154207157
Jari Lehtinen515170498
Niklas Haxberg51471272171
Paula Virta50947169293
Jorma Siira50876159273
Joonatan Toivanen5045955390
Mikko Koho502117181204
Veeti Räty491133258100
Heikki Karimaa4902210458
Heli Suurkuukka49059171260
Inka Plit4887986323
Kalle Rainio488108110270
Arto Muinonen4845966359
Tomas Klemets482189137156
Matti Koivula48020478
Tuomas Herva480107146227
Pauli Jokikokko4782456398
Harri Högmander47600476
Pia Högmander47600476
Jari Kontiokorpi466134192140
Tuomas Kankaanpää46450459
Antti Peuna4604669345
Antti Below456199136121
Mauri Korpi4568548323
Tuula van Roosendaal45081125244
Stina Pohjankorpi43819270149
Tarmo Myntti, Kari Myntti43412523178
Teemu Antti Juhani Ukkonen43426415911
Tom Björklund4349122303
Jani Jokinen43331429
Ranja Jokinen43331429
Kari Kekki4317862291
Sanna Järviö4272930395
Kari Kärkkäinen424101111212
Kari Koivumäki42200422
Heikki Tuominen42286108228
Juha Tuomaala4183042346
Jörgen Palmgren41300413
Matti Kervinen4126671275
Matti Aalto4082165322
aRTO jUVONEN40821715437
Rainer Grönholm4043666302
Taneli Moilanen401426371
Mikko Heini39160385
Karoliina Hämäläinen38712198168
Teemu Willamo38617414171
Stefan Karlsson38600386
Veikka Kosonen38679126181
Mauno Niskanen38577108200
John Seppänen384614364
Ari Laine38137920
Arto Aho375110114151
Pekka Parvinen3744419311
Antero Kurikka3744419311
Seppo Sirviö3744419311
Pekka Kärenaho3744419311
Lauri Kleemola3694448277
Emmi Hannula36216193153
Sami Timonen36076103181
Pekka Helo35858105195
Alpo Parttimaa35858105195
Riikka Kaartinen357997251
Markku Kleemola3545572227
Kimmo Tuikka3534496213
Ohto Oksanen35112015180
Tarja Rönkä3481419315
Antti Mikala34700347
Aune Aro34613745164
autonominen344125093
Pekka Kokko3403597208
Ari Sillanpää3406091189
Sari Autio33911413887
Mikko Siikavesi33542108185
Terho Poutanen3318157166
Arto Lohi3282162245
Veera Silenius32720325
Janne Koskinen32614103209
Timo Janhonen325116308
Teemu Saloriutta3244579200
Petri Piisilä3211741416
Antti Arjava3201418792
Pentti Kupari3143488192
Ilpo Liimatainen31300313
Samuli Lappalainen3126515691
Leena Hintsanen3081116191
Jukka Sirviö30671130105
Tuomas Väyrynen30437132135
Juha Koponen30454144106
Olavi Eskelinen30364111128
Jaana Minkkinen3028847167
Timo Larm3011977232
Aleksi Pudas30114164123
Arto Laesvuori3001652232
Seppo Neuvonen29529112154
eero salo-oja2892724238
Tuija Lahtinen286517264
Asseri Laitinen2858210796
Jouni Vainio2843580169
Esko Pasanen2841389452
Esko Nevala28296267
Jukka Eskelinen28248270
Laura Oinas2802034829
Jukka-Pekka Taivalmäki2801247680
Teppo Lehtola2771246786
Antti Karlin275480227
Daniel Burgas2743654184
Mika Laurila270850212
Tuomas Meriläinen2701195299
Jussi Hanén2614287132
Terho Jalonen26010259
Martti Vattulainen26010259
Pekka Malmi25911410540
Olli Borg2583015573
Pekka Topp258420234
Mira Kajanus25740253
Eeva Kota-aho25400254
Pekka Saastamoinen25400254
Pirkka Aalto2543036188
Lauri Peippo2532766160
Olli Neulaniemi252221229
Tuula Peltonen2513054167
Petri Lankila2504073137
Paula Nevala25092239
Katri Kuumola247744196
Jussi Korpela2453122192
Ilkka Kaita-aho244584155
Jenni Isotalo2443962143
Antti Rissanen2431126206
Esa Aalto2427121150
Jouni Valkeeniemi2424210298
Pekka Rahko2411371157
Harri Koskinen2403939162
Mikko Oranen2382294122
Roland Lillkåla2375112858
Akseli Myllyneva2371112214
Andreas Lindén23506229
Kai Pynssi2313057144
Patrik Byholm227208163
Henna Martiskainen2242272130
Satu Tegel2233114448
Hannu Ali-Eskola22331219
Tomas Lövdahl2224512849
raija teider21825211
Jouni Ylipekkala2141755142
Kari Penttilä20732202
Lassi Kangasmäki2063654116
Mika-Petri Harju20630203
Tommi Lankila204629646
Ilpo Peräkorpi2032558120
Johannes Silvonen20032195
Solja Kvarnström1984911534
Antti Salovaara1971215170
Aimo Niemi18818800
Risto Ruuska187524194
Antti Jaako186596859
Johan Hassel186117213
Jussi Niskanen185349061
Timo Pettay184955120
Minna-Liisa Vesanen184758425
Risto Salonen18400184
Pekka Suopajärvi184479938
Kai Jäderholm182328367
Jani Järvi181516160
Kalle Ruokolainen18100181
Anssi Hietaharju1811244125
Petteri Karvinen18011178
Juha Lehtinen179936818
Sampo Lammi179020159
Roland Vösa178867517
Raimo Koskenkorva1781028140
Kees Schreven1781933126
Joonas Juujärvi177633579
Petri Vainio17696161
Veli-Pekka Honkanen172487450
Bess Hardwick16805163
Erkki Hellman16810167
Pentti Impiö167287267
Anita Väänänen167385970
Kimmo Häkkinen166424777
Yrjö Tonteri166205591
Jyrki Torniainen1654618101
pvj p,vj163115795
Jokimäki Jukka15900159
Tiina Prittinen1591712913
Markku Ryösä15900159
Jari Pasuri1592011722
Hannu Varkki154293293
Marko Halonen15400154
Petteri Tolvanen1541119124
Petri Metsälä150407040
Ilkka Markkanen15000150
Antti Halkka148375853
Pekka Helle148435352
Matti Kouvo14774496
Jouni Meski143408815
Marko Hankkila140156362
Otso Valkeeniemi140175964
Ritva Nurmi139517117
Ahti Pulli139162499
Ilkka Porttikivi13500135
Eero Poikonen13534128
Ralf Rikberg13413400
Tapani Saimovaara13400134
Jan Hägg133188530
Matti Tynjälä131435731
Jukka Santala131268322
Kotiranta Samuli13088042
Juhana Patteri130179419
Hannu Kauppi12800128
Vladimir Kshnyakin128133085
Ym128161795
Leena Partanen128179102
Jyrki Savolainen12611124
Markus Rantala12603123
Christian Geiger12611124
Petri Haapala124115954
kari repo123245742
Kim Gustav Björklund12200122
timo mattila12258631
Esa Lavikainen122162482
Merja Niemi122103082
Mika Hemmilä121341869
Mika Knuuti12125906
Tarmo Moilanen121366916
Antto Mäkinen120296031
Pekka Peura118236233
Ismo Kreivi11700117
Tiira useita havainnoijia11623084
Riikka Piispanen116151289
Martti Mielonen116267911
Petri Lampila11682583
Mikael Rytkönen114343248
Veikka Meski112326812
Jaakko Vänttilä11200112
Kari Eischer11194755
Tapani Laine11111100
Juha Pekkanen109232462
Mia Rönkä10915490
Simon Vandepitte107313838
Suvi Jalokoski106111778
Juho Jolkkonen10583859
Jari Hostikka10544529
Jyrki Lehto104186917
Larissa Heinämäki10413370
Lasse Kylänpää103305221
Ville Ilmarinen10017524
Tero Linjama10024454
Liisa Tolvanen10031690