Lintuatlas

Tältä sivulta pääset lintuatlasaineistoa esitteleville alasivuille. Atlasten 1-3 tiedot perustuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon avoimiin aineistoihin. Neljännen atlaksen tiedot haetaan reaaliaikaisesti Suomen Lajitietokeskuksen rajapinnasta.

Ota osaa neljänteen lintuatlakseen, jonka aineisto kerätään vuosina 2022-2025. Lintuatlashavainnot voit tallentaa Suomen Lajitietokeskukseen.

Lintuatlaksen lajiluettelo ja atlaskartat

Tältä sivulta pääset tarkastelemaan lajien atlaskarttoja kaikissa neljässä atlaksessa. Lisäksi käytettävissä on muutoskartta, joka näyttää 1+2 atlaksen erot 3. atlaksen tuloksiin.

Lintuatlasruudut yhdistyksittäin

Tältä sivulta näet kaikki lintuatlasruudut yhdistyksittäin ja pääset tarkastelemaan yksittäisten ruutujen lajiluetteloita.

Yksittäisen ruudun lajiluettelo

Tämä mobiilikäyttöön optimoitu sivu näyttää yksittäisen atlasruudut lajien pesimävarmuudet kaikissa neljässä atlaksessa.

Neljännen lintuatlaksen havainnoijatilasto

Tällä sivulla on tilastoituna neljänteen lintuatlakseen havaintoja kirjanneiden henkilöiden varmojen, todennäköisten ja mahdollisten havaintojen määrät. Toistaiseksi käytettävissä on vain valtakunnallinen tilastointi. Yhdistyskohtaista havainnoijatilastoa ei ole vielä saatavilla Lajitietokeskuksen rajapinnasta.